Navodila za pripravo predstavitve za srednješolske raziskovalne naloge

Raziskovalna naloga za Krkino nagrado se predstavi na dva načina, in sicer z objavo povzetka v zborniku in s predstavitvijo v programu PowerPoint.

1. Navodilo za pripravo povzetka naloge za objavo v zborniku

Prosimo, da pri pripravi povzetka upoštevate naslednje zahteve.

 • Obseg: največ 1 tiskana stran, pol v slovenskem jeziku, pol v angleškem.
 • Velikost lista: format A 4 (210 mm x 297 mm).
 • Robovi: zgornji 25,4 mm, spodnji 25,4 mm, levi 35 mm, desni 35 mm.
 • Pisava: arial.
 • Naslov: male črke velikosti 12, krepek zapis, leva poravnava.
 • Preostalo besedilo: velikost črk 10, normalen zapis.
 • Za dvovrstičnim presledkom sledita ime in priimek avtorja, v celoti izpisano, krepko (npr. Janez Novak).
 • V naslednji vrstici sledi ime ustanove/podjetja, kjer je avtor opravil nalogo, levo poravnano (npr. Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani).
 • V naslednji vrstici sledita ime in priimek mentorja (npr. Mentorica: Marija Kovač).
 • V naslednji vrstici sledi ime ustanove/podjetja mentorja (npr. Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani).
 • V naslednji vrstici sledijo imena in priimki morebitnih somentorjev (enako kot pri mentorju).
 • V naslednji vrstici sledijo imena ustanov/podjetij somentorjev (enako kot pri mentorju).
 • Za dvovrstičnim presledkom sledi besedilo povzetka, napisano z enojnim razmikom med vrsticami in obojestransko poravnano.
 • Slovenskemu povzetku sledi povzetek v angleščini, za katerega glede oblike veljajo enake zahteve kot za slovenskega.


Zaželen je besedilni format .doc (Microsoft Word), možni so tudi drugi.
Osnutek povzetka je prikazan v nadaljevanju.

 • Naslov raziskovalne naloge
 • ime in priimek avtorja
 • naziv raziskovalne ustanove (npr. Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani)
 • mentor: ime in priimek
 • naziv raziskovalne ustanove (npr. Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani)
 • somentor: ime in priimek
 • naziv raziskovalne ustanove (npr. Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani)
 • besedilo povzetka naloge v slovenskem jeziku
 • Title
 • Name Surname
 • Name of the institution (example: Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana)
 • Supervisor: Name Surname
 • Name of the institution (example: Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana)
 • Co-supervisor: Name Surname
 • Name of the institution (example: Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana)
 • Abstract in English language

Predlagamo, da si povzetke pogledate v zbornikih. Povzetek priložite ob prijavi na razpis prek spleta.

2. Predstavitev nagrajenih nalog v programu PowerPoint

Predstavitev naloge v programu PowerPoint pripravijo le tisti prejemniki Krkine nagrade, ki jih Svet Sklada Krkinih nagrad k temu pozove. Upoštevajte navodila, ki so na voljo na tej spletni strani.