Kakovost razprave

Vaša raziskovalna naloga dobro napreduje: poiskali ste vire, izvedli eksperimentalni del, sedaj pa je čas, da vse to povežete v prepričljivo znanstveno misel. Vodja Farmacevtske tehnologije v Krki dr. Klemen Korasa poudari kaj je pri kakovostni razpravi še zlasti pomembno.

EPEcy2Wo_TI

Naslednji nasvet

V naslednjem videu Janika Slanc Vovk opredeli na kaj bodite pozorni pri izbiri in obsegu literature in sami rabi jezika.