Ustreznost in obseg literature ter raba jezika

Namestnica vodje v Krkini Farmakokonetiki in predkliniki Janika Slanc Vovko poudarja, da morate svojo znanstveno odličnost pokazati tudi z jasno in pravilno rabo jezika. V razpravi uporabljena strokovna terminologija naj odseva vaše razumevanje teme in poznavanja jezika. Prav tako ne pozabite na doslednost pri navajanju virov.

WzRJWbPTdvo

Naslednji nasvet

Nasvet samostojne raziskovalke v Krkinem Razvoju in raziskavah učinkovin dr. Eve Pušavec Kirar. Pozornost bo namenila ugotovitvam in sklepom raziskovalne naloge.