Ugotovitve in sklepi

Zadnje in pomembno dejanje pri nastajanju raziskovalne naloge je priprava kratkega in kritičnega povzetka. Kot poudarja samostojna raziskovalka v Krkinem Razvoju in raziskavah učinkovin dr. Eva Pušavec Kirar, naj bodo ugotovitve in sklepi odraz vašega razmišljanja in ne zgolj povzetek navedb iz literature.

koQdPXz-XIA