Z mladimi iskalci znanja povezani že 52 let

Mladim raziskovalkam in raziskovalcem smo v petek, 23. septembra 2022, po dveh letih vnovič v živo, na slovesnosti v Dvorani Krka v Novem mestu, podelili Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad sta 69 dijakom slovesno podelila nagrade in priznanja za 42 raziskovalnih nalog. S tovrstnim nagrajevanjem v Krki prepoznamo, spodbujamo in razvijamo ustvarjalnost dijakov.

ctwsBCnAB-c

​V Krki že 52 let neprekinjeno vlagamo v znanje in spodbujamo k ustvarjalnemu delu. Ponosni smo na generacije raziskovalcev, ki so v Krkinih nagradah prepoznali izziv ter z vizijo, vztrajnostjo in trdnim delom stopali po poteh znanosti. Zavedamo se, da so vrhunski strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov in prav Sklad Krkinih nagrad je eden od pomembnih dejavnikov, ki že od leta 1971 prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih ustanovah. Spodbuda je še posebej pomembna v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot, pri čemer imajo pomembno vlogo mentorji, ki dijakom prvi stojijo ob strani pri organizaciji in izvedbi raziskovalnega dela.

Na letošnji razpis za srednješolske raziskovalne naloge se je odzvalo 69 dijakov iz 15 slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 42 raziskovalnih nalog. Navdušujoče je dejstvo, da naraščata tako kakovost nalog kot tudi pestrost področij, ki jih mladi raziskujejo, naloge pa vključujejo teoretično in eksperimentalno delo. Mladi raziskovalci so tudi letos dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem in timskim raziskovalnim delom doseči odlične rezultate. Njihove naloge kažejo, da so pridobili pomembne izkušnje, ki jim bodo koristile pri nadaljnjem raziskovanju in šolanju. Obravnavali so teme z različnih področij in s tem prikazali pomen multidisciplinarnosti, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo. Letos smo 19 nalogam podelili Krkine nagrade, 23 nalogam pa Krkina priznanja.

Seznam prejemnikov Krkine nagrade in Krkinega priznanja

Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Tako oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa utrjujejo zaupanje vase ter v svoje ustvarjalno delo in razmišljanje. Tako so danes svoje znanje s področja naravoslovnih ved predstavili tudi na simpoziju, ki je potekal pred slovesno podelitvijo. Pred strokovno javnostjo so samostojno predstavili svoje projekte in suvereno odgovarjali na vprašanja iz občinstva.