Krkine nagrade 2020

Seznam Krkinih nagrajencev

Velika Krkina nagrada za raziskovalno nalogo

dr. Miha Drev
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Katalitsko heteroariliranje kot sintezni pristop v pripravi polidentatnih ligandov
Mentorja: izr. prof. dr. Franc Požgan, izr. prof. dr. Franc Perdih

dr. Andraž Lamut
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Načrtovanje in sinteza novih protimikrobno delujočih zaviralcev DNA-giraze in Hsp90
Mentorja: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, prof. dr. Danijel Kikelj

dr. Janja Mirtič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Neizkoriščen potencial polielektrolitov za razvoj naprednih dostavnih sistemov za zdravilne učinkovine in probiotike
Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl

dr. Andreja Radman Kastelic

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Priprava i karakterizacija bioaktivnih spojeva temeljenih na 1-azabiciklo[2.2.2]oktanu
Mentorica: prof. dr. Ines Primožič

dr. Miha Virant
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj homogenih paladijevih katalitskih sistemov za izbrane pretvorbe terminalnih acetilenov
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Krkina nagrada za dodiplomsko in podiplomsko raziskovalno nalogo

dr. Klara Čebular
Institut Jožef Stefan
Pretvorbe kisikovih funkcionalnih skupin v organskih molekulah ob prisotnosti molekularnega joda ali/in N-halo spojin
Mentor: prof. dr. Stojan Stavber

dr. Anita Kotar
Kemijski inštitut Ljubljana
Strukturne študije z gvanini bogatih zaporedij v promotorskih regijah protoonkogenov
Mentor: prof. dr. Janez Plavec

dr. Andraž Mehle
Sensum d.o.o
Analiza farmacevtskih kapsul in pelet s strojnim vidom
Mentor: doc. dr. Dejan Tomaževič

dr. Bojan Papić
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Ugotavljanje značilnosti in epidemioloških povezav med izolati bakterije Listeria monocytogenes s sekvenciranjem naslednje generacije
Mentorici: dr. Mateja Pate, dr. Darja Kušar

dr. Mateja Šenica
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vsebnost in vrste fenolov in cianogenih glikozidov v različnih delih sadnih rastlin
Mentorja: prof. dr. Franci Štampar, izr. prof. dr. Maja Mikulič Petkovšek

dr. Tine Tesovnik
Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Majhne nekodirajoče RNA zunajceličnih veziklov pri sladkorni bolezni tipa 1
Mentorja: prof. dr. Tadej Battelino, izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek

Klavdija Bastl
IMC University of Applied Sciences Krems
Razjasnitev fiziologije KRAS-amplificiranega želodčnega raka
Mentorja: izr. prof. dr. Adam Bass, dr. Rita Seeböck

Črt Dragar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj, funkcionalizacija in vrednotenje nanodelcev na osnovi kopolimera mlečne in glikolne kisline
Mentorici: izr. prof. dr. Petra Kocbek, izr. prof. dr. Eva Roblegg

Eric Frančišković
University of Copenhagen, Department of Pharmacy
Development of an integrated hydrodynamic to electrokinetic flow injection and hyphenated electrophoretic separation for potential biopharmaceutical separations
Mentorja: prof. dr. Jörg P. Kutter, dr. Drago Sticker

Jasmina Heric
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
Določanje molskih mas α-amilaze, β-glukozidaze, proteaze in lipaze z metodo gelske kromatografije
Mentorici: prof. dr. Maja Leitgeb, Maja Čolnik

Andreja Horvat
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj ekstrakcijskega postopka za določanje hidrofilnih in lipofilnih vitaminov iz multivitaminskih izdelkov
Mentorja: izr. prof. dr. Robert Roškar, Žane Temova Rakuša

Nina Krištofelc
Institut Jožef Stefan
Ocena učinkovitosti hidrodinamske kavitacije za odstranjevanje bisfenolov iz odpadnih vod
Mentorici: prof. dr. Marija Sollner Dolenc, prof. dr. Ester Heath

Neja Kuret
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Delovanje lektina kokaprina na patogene in probiotične bakterije
Mentorici: doc. dr. Anja Klančnik, dr. Jerica Sabotič

Taja Ložar
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Predklinično in klinično testiranje protokola za izolacijo cirkulirajočih tumorskih celic
Mentorici: doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. Tanja Jesenko

Rok Marinič Podbršček
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Optimizacija reakcijskih parametrov Suzuki-Miyaura reakcije
Mentor: doc. dr. Martin Gazvoda

Tjaša Pavčnik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj metode za gem-dimerizacijo terminalnih acetilenov
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Tina Pečarič Strnad
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Rutenij/Paladij dvojno ariliranje 3-heteroarilizokinolinov
Mentor: izr. prof. dr. Bogdan Štefane

Eva Praunseis
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Raziskava in vrednotenje vpliva formaldehida na fizikalno-kemijske lastnosti trdih želatinskih kapsul
Mentorja: izr. prof. dr. Janez Mravljak, dr. Jure Hren

Urša Rozman
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Paladij/rutenij dvojno ariliranje heteroaril kinolinskih derivatov
Mentor: izr. prof. dr. Bogdan Štefane

Kristijan Skok
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Razvoj in testiranje celičnih linij z namenom proučevanja trojno negativnega raka dojke
Mentorja: prof. dr. Iztok Takač, izr. prof. dr. Uroš Maver

Žan Smrekar
Kemijski inštitut Ljubljana
Računalniško načrtovanje terapevtskih proteinov
Mentorja: izr. prof. dr. Urban Bren, dr. Janez Konc

Sandi Svetič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Primerjava robustnosti postopka filmskega oblaganja pelet brez in z medprocesnim vrednotenjem debeline obloge
Mentorja: izr. prof. dr. Rok Dreu, Teja Brezovar

Svetlana Utroša
Kemijski inštitut Ljubljana
Razvoj in validacija analiznega postopka za vrednotenje vsebnosti vitaminov B-kompleksa v okolju dobre proizvodne prakse
Mentorja: izr. prof. dr. Robert Roškar, dr. Samo Andrenšek

Uroš Vezonik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in aplikacija tripropargilamina v pripravi novih ligandov za kovine prehoda
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Barbara Vrečer
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Konstrukcija polšaržnega hidrotermalnega reaktorja z dodajanjem substrata za sintezo kristalnih dvojčkov rutila
Mentorja: prof. dr. Aleš Podgornik, dr. Matejka Podlogar

Krkina posebna pohvala za dodiplomsko in podiplomsko raziskovalno nalogo

dr. Jernej Bobnar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Modifikacija površine litija za akumulatorske aplikacije
Mentorja: doc. dr. Boštjan Genorio, izr. prof. dr. Robert Dominko

dr. Eva Jarc Jovičić
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Vloga lipidnih kapljic pri odpornosti rakavih celic na stres
Mentor: doc. dr. Toni Petan

dr. Zorica Latinović
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Komponente modrasovega strupa z vplivom na srčno-žilni sistem
Mentorja: prof. dr. Igor Križaj, doc. dr. Adrijana Leonardi

dr. Mateja Rebernik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Identifikacija in karakterizacija alosteričnih modifikatorjev dipeptidil-peptidaze
Mentor: izr. prof. dr. Marko Novinec

dr. Sara Redenšek
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Farmakogenetski označevalci neželenih učinkov dopaminergičnega zdravljenja pri Parkinsonovi bolezni
Mentorici: prof. dr. Vita Dolžan, izr. prof. dr. Maja Trošt

dr. Marko Trampuž
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Matematično modeliranje šaržne kristalizacije učinkovine pri različnih pogojih obratovanja
Mentor: doc. dr. Blaž Likozar

dr. Katarina Žnidar
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vpliv genskega elektroprenosa na izražanje citosolnih senzorjev DNA v tumorskih in normalnih celicah in vitro in in vivo
Mentorica: prof. dr. Maja Čemažar

Luka Ciber
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza pirolonskih derivatov in njihova uporaba v organokataliziranih reakcijah
Mentor: izr. prof. dr. Uroš Grošelj

Nina Katarina Grilc
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Označevanje polielektrolitov s fluorescentnimi barvili in spremljanje elektrostatskega oblaganja bakterijskih celic z mikroskopijo in kalorimetrijo
Mentorici: prof. dr. Julijana Kristl, dr. Janja Mirtič

Barbara Hrastar
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vsebnost in vloga kemokina CCL5 in njegovega receptorja CCR5 v glioblastomu multiforme
Mentorici: prof. dr. Tamara Lah Turnšek, dr. Metka Novak

Maša Kastner
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Rutenij/paladij dvojno ariliranje heteroaril kinazolinskih derivatov
Mentor: izr. prof. dr. Bogdan Štefane

Tomaž Kotnik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in lastnosti razgradljivih in sorodnih polimerov
Mentor: prof. dr. Jurij Svete

Ines Kulašić
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza derivatov bifenila z elektron-privlačnimi skupinami
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Jan Meh
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
Z delom povezane mišično-kostne težave fizioterapevtov
Mentorji: doc. dr. Miroljub Jakovljević, doc. dr. Nataša Bizovičar, doc. dr. Nataša Kos

Katja Murnc
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj hidrofilnih nanovlaken s karvedilolom in polimernim zaviralcem obarjanja
Mentorici: izr. prof. dr. Petra Kocbek, Tanja Potrč

Katja Schoss
Fakulteta za Farmacijo, Univerza v Ljubljani
Analiza sestave izbranih rastlinskih olj, pridobljenih s postopki ekstrakcije s heksanom in superkritičnim CO2 ter hladnega stiskanja
Mentorica: izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač

Sara Tekavec
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza 2-substituiranih derivatov 4-(furan-2-il)-6-(trifluorometil)pirimidina z antagonističnim delovanjem na Tollu podobni receptor 8
Mentorja: izr. prof. dr. Matej Sova, Ana Dolšak

Krkino priznanje za dodiplomsko in podiplomsko raziskovalno nalogo

dr. Tanja Belčič Mikič
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Klinični pomen genetskih sprememb v genu za kalretikulin (CALR) pri bolnikih z mieloproliferativnimi novotvorbami
Mentor: doc. dr. Matjaž Sever

dr. Peter Grdešič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Študij pretočnih in mehanskih lastnosti zmesi za tabletiranje z visokomolekularno hipromelozo Mentor: doc. dr. Ilija German Ilić

dr. Andreja Kežar
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Proučevanje zgradbe plašča krompirjevega virusa Y in pripadajočih virusom podobnih delcev
Mentorica: izr. prof. dr. Marjetka Podobnik

dr. Katarina Kouter
Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Metilacija DNA pri slovenskih moških, žrtvah samomora z obešanjem
Mentorja: izr. prof. dr. Alja Videtič Paska, izr. prof. dr. Tomaž Zupanc

dr. Barbara Petovar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Razvoj modificiranih elektrod iz steklastega ogljika za določevanje težkih kovin v sledovih in analizo vodikovega peroksida
Mentor: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

dr. Gregor Podrekar
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Uporaba strojnega vida za spremljanje procesov filmskega oblaganja farmacevtskih tablet in mini tablet
Mentor: doc. dr. Dejan Tomaževič

dr. Tamara Serdinšek
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Razvoj metode tkivne rezine in vpliv farmakoloških agensov ter pulzirajočega elektromagnetnega polja na delovanje gladkomišičnih celic sečnega mehurja miši
Mentorji: prof. dr. Igor But, doc. dr. Jurij Dolenšek, izr. prof. dr. Andraž Stožer

dr. Luka Žnideršič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj analizne metode za določevanje izbranih onesnaževal iz materialov za stik z živili v pijačah
Mentorici: prof. dr. Helena Prosen, dr. Anita Mlakar

Špela Bohinec
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza kalijevih aciltrifluoroboratov kot sinteznih prekurzorjev v farmacevtski kemiji
Mentorja: prof. dr. Zdenko Časar, Andrej Šterman

Urša Čerček
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv hladne atmosferske tlačne plazme na tvorbo stresnih granul v izbrani stabilni celični liniji
Mentor: prof. dr. Boris Rogelj

Vita Čivnik

Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Določitev celotnih genomov astrovirusov pri srnah
Mentorici: doc. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki, dr. Urška Kuhar

Neža Drofenik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Poizkus izolacije nikotina, matricina, kamazulena, kanabidiola in kanabidiolne kisline iz naravnih virov
Mentor: doc. dr. Krištof Kranjc

Marko Gabrovšek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza fluoroforov s 4-fenilazo-anilinskim skeletom
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Simona Gričar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in biološka aktivnost rutenijevih koordinacijskih spojin z izbranimi O,O-, N,O- in N,N-veznimi ligandi
Mentor: prof. dr. Iztok Turel

Jan Hočevar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Karboksimetiliranje celuloze pridobljene iz kmetijskih ostankov
Mentorja: izr. prof. dr. Jernej Iskra, dr. Janja Zule

Mišel Hozjan
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza in pretvorbe tetramskih kislin iz glicina
Mentor: izr. prof. dr. Uroš Grošelj

Larisa Janžič
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Kombinacija elektrokemoterapije in zaviralcev poli (ADP-riboza) polimeraze (PARP) pri zdravljenju raka dojke
Mentorja: prof. dr. Gregor Serša, dr. Maša Bošnjak

Jakob Jeriha
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Farmakogenetika lajšanja pooperativne bolečine s tramadolom
Mentorja: prof. dr. Vita Dolžan, prof. dr. Nikola Bešič

Lea Kastelec
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Potenciometrično določanje in študij interakcij kalcijevih ionov s trinatrijevim citratom in humanim albuminom
Mentorja: izr. prof. dr. Mitja Kolar, doc. dr. Gregor Novljan

Jan Kejžar
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Primerjava prehranskih dopolnil iz alg: antioksidativni potencial in izotopska sestava
Mentorici: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prof. dr. Nives Ogrinc

Polona Klemenčič

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv izbranih peptidnih in proteinskih inhibitorjev na aktivnost nekaterih algnih metakaspaz tipov I, II in III
Mentorica: doc. dr. Marina Klemenčič

Marko Kočevar
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Razvoj metode za merjenje koncentracij kanabidiola in tetrahidrokanabinola ter nekaterih njunih metabolitov v človeški krvni plazmi
Mentor: doc. dr. Jurij Trontelj

Stanko Kramer

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Porozna zrna iz multiplih emulzij s tiol-en polimerizacijo
Mentorja: prof. dr. Peter Krajnc, dr. Muzafera Paljevac

Jaka Kranjc
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Vrednotenje DNA-specifičnosti in termične stabilnosti Phd
Mentorja: izr. prof. dr. Janez Ilaš, prof. dr. Remy Loris

Katja Krivic
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Primerjava metod za določanje troponina I v diagnostiki srčnega infarkta
Mentorja: prof. dr. Joško Osredkar, dr. Hugon Možina

Danijel Lavrič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Ekstrakcija aktivnih komponent iz semen črne kumine (Nigella sativa)
Mentorici: doc. dr. Petra Kotnik, doc. dr. Maša Knez Hrnčič

Mitja Lindič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Določanje koncentracij hipoksantina in hipoksantin-gvanin-fosforibozil-transferaze v venski krvi tekačev na 100 in 400 m
Mentorja: prof. dr. Joško Osredkar, doc. dr. Janez Vodičar

Ana Lisac
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Vpliv fiziološkega stanja bakterije Escherichie coli na pojav hibernacije pri tvorbi bakteriofagov
Mentor: prof. dr. Aleš Podgornik

Teo Makoter
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
Ekstrakcija biološko aktivnih komponent iz industrijske konoplje
Mentorici: doc. dr. Petra Kotnik, doc. dr. Maša Knez Hrnčič

Katja Malenšek
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Aktivacija sililiranih kislinskih derivatov simvastatina za pripravo platinovih(IV) kompleksov s protitumorskim delovanjem
Mentor: doc. dr. Martin Gazvoda

Gaja Markovič
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vloga fokalne adhezijske kinaze in njenih inhibitorjev pri nastanku tunelskih membranskih nanocevk in preživetju rakavih urotelijskih celic
Mentorici: prof. dr. Mateja Erdani Kreft, doc. dr. Nataša Resnik

Aljaž Pirnat
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Analiza varioma izgube sluha v slovenski populaciji
Mentorici: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, doc. dr. Maruša Debeljak

Tjaša Podlogar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Struktura in reaktivnost paladijevih kompleksov z različnimi triazolilidenskimi ligandi
Mentor: doc. dr. Martin Gazvoda
 
Karmen Pogačar
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vzpostavitev enostavnega sistema za inducibilno izražanje genov v tobaku in krompirju
Mentorici: prof. dr. Kristina Gruden, dr. Anna Coll Rius

Janja Skok
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Ugotavljanje občutljivosti humanih tumorskih celic za elektrokemoterapijo s spojinami platine (II) in vitro
Mentorici: prof. dr. Maja Čemažar, Simona Kranjc Brezar

Maša Štrakl
Zdravstvena Fakulteta, Univerza v Ljubljani
Učinkovitost higienskih programov v izbranih enotah vrtcev
Mentorici: doc. dr. Mojca Jevšnik, doc. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki

Tilen Urbančič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Sinteza 3-cianopiridinskih zaviralcev monoamin oksidaze B in ligaz Mur
Mentor: doc. dr. Rok Frlan

Anja Vombergar
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Analiza vpliva genetske variabilnosti v popravljalnem genu ERCC4 na razvoj raka želodca
Mentorici: izr. prof. dr. Petra Hudler, Pia Pužar Dominkuš

Tisa Ževart
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Priprava in reaktivnost paladijevih kompleksov z nukleofilnimi ligandi
Mentor: doc. dr. Martin Gazvoda

May Žitnik
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Ovrednotenje stanja in možnosti nadgradnje farmakovigilančnega sistema za poročanje o neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v Sloveniji
Mentorja: prof. dr. Mitja Kos, Milena Radoha Bergoč

Karmen Mirtič, Nina Rešetič
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Učinek bučnih semen (Cucurbita pepo L. var. Oleifera) in klinčkov (Syzygium aromaticum) na izločanje jajčec želodčno črevesnih zajedavcev pri drobnici
Mentorici: doc. dr. Jožica Ježek, doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj

Metka Kovac, Nina Kokalj
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Uporaba probiotikov za zdravljenje in preventivo atopijskega dermatitisa pri otrocih – sistematski pregledni članek in meta-analiza
Mentorja: prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, izr. prof. dr. Uroš Maver

Tim Hropot, Matic Kolar
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Mehanizmi uravnavanja AMPK in energijske presnove v skeletni mišici
Mentorja: doc. dr. Sergej Pirkmajer, Klemen Dolinar

Krkina nagrada za srednješolsko raziskovalno nalogo

Gregor Kržmanc in Tadej Strah
Gimnazija Vič
Ali lahko s pomočjo spektroskopije razložimo vpliv epigenetskih sprememb na potek bolezni?
Mentorji: Uroš Javornik, prof. dr. Janez Plavec, Alenka Mozer

Matic Jože Grdadolnik in Arne Klemen Marušič
Gimnazija Vič
Analiza polietilena v kolenskih in kolčnih protezah z vibracijsko spektroskopijo
Mentorja: Alenka Mozer, dr. Urban Novak

Vita Movrin
II. gimnazija Maribor
Antikarcinogeni potencial karnozola iz rožmarina – računalniški pristop
Mentorja: izr. prof. dr. Urban Bren, Veronika Furlan

Bert Kokovnik in Brina Predalič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Ugotavljanje okuženosti navadne ali rdeče lisice (Vulpes vulpes) z bakterijo Anaplasma phagocytophilum v slovenskem prostoru
Mentorji: dr. Katja Strašek Smrdel, akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc, Gašper Jan Simon

Hana Remškar in Anja Sedušak Kljakič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Protimikrobno delovanje macerata iglic navadne smreke (Picea abies) na bakterije Legionella pneumophila
Mentorja: Marko Jeran, doc. dr. Martina Oder

Klemen Novak in Aleks Rautar
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Pridobivanje ekstraktov čilija in blaženje pekočega občutka
Mentorica: Mateja Godec

Metka Rus
Gimnazija Kranj
Temperature dependant average rate of degradation of anthocyanin in raspberries
Mentorica: Petra Flajnik

Žiga Kovačič
II. gimnazija Maribor
Vpliv množinskega razmerja med metiltrimetoksisilanom in topilom na sintezo monolitnega fleksibilnega hidrofobnega aerogela pri normalnem zračnem tlaku
Mentorica: Zdenka Keuc

Miša Pintarič in Kaja Zupanič
II. gimnazija Maribor
Bakteriofagi v boju proti bakteriji Serratia marcescens
Mentorja: doc. dr. Jure Škraban, doc. dr. Sandra Janežič

Neža Peternel
Gimnazija Kranj
Preučevanje vpliva sode bikarbone na Maillardovo reakcijo
Mentorica: Petra Flajnik

Jernej Birk, Domen Hočevar in Kaja Rangus
Gimnazija Novo mesto
Uporaba mikrotermoforeze za določanje vezave sladkorjev na izolektin rCnSL-B2
Mentorice: Janja Pust, dr. Jerica Sabotič, dr. Ana Mitrović

Urban Bauman in Alja Petrović
II. gimnazija Maribor
Primerjava vsebnosti antioksidantov in fenolnih spojin v različnih vrstah slovenskega medu in njihova antimikrobna učinkovitost na ustno mikrobioto
Mentorici: Tamara Šiško, Anita Mustač

Jurij Malovrh in Andraž Rotar
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Huda gniloba čebelje zalege: štetje spor v medu ter tipizacija izolatov Paenibacillus larvae
Mentorji: Majda Golob, dr. Darja Kušar, Gašper Jan Simon

Lara Markelj, Neža Perko in Maša Repinc
Biotehniški center Naklo
Dokazovanje antimikotičnega delovanja vodnih ekstraktov na kvasovko Candida albicans
Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

Urška Šumak
II. gimnazija Maribor
Antioksidacijska učinkovitost ekstraktov različnih genotipov murve (Morus alba L., Morus nigra L., Morus rubra L.)
Mentorji: Katja Holnthaner Zorec, doc. dr. Petra Kotnik, Eneko Jose Madorran Esteiro

Špela Žunec
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Program Orange kot orodje za napoved lastnosti molekul
Mentorja: mag. Mojca Podlipnik, doc. dr. Črtomir Podlipnik

Arne Kolenc Šušterčič
Gimnazija Poljane
Primerjava urejenosti dejavnikov tveganja pri pacientih po miokardnem infarktu
Mentorja: Maruša Sotler Wedam, prof. dr. Miran Šebeštjen

Ana Slomšek
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Primerjava različnih metod izolacije evgenola iz klinčkov in analiza produktov
Mentorica: Mojca Drofenik Čerček

Ajda Ivezič in Daša Žuman
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Tehnologija pridelave in prehranska vrednost mlade listnate zelenjave, gojene na plavajočem sistemu
Mentorice: mag. Nina Žuman, Vesna Vrhovski, prof. dr. Nina Kacjan Maršić

Mark David Longar
Gimnazija Poljane
Umetna inteligenca v biologiji: globoki modeli za napovedovanje celičnih tipov iz podatkov o genskih izrazih
Mentorja: prof. dr. Blaž Zupan, Boštjan Žnidaršič

Julija Vodenik
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Vpliv dipeptidnih ponovitev gena C9orf72 na celične procese
Mentorji: Darja Rizmal, dr. Janja Božič, prof. dr. Boris Rogelj

Luka Irenej Pečan
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Kvantitativno določanje biološko aktivnih učinkovin v navadni konoplji (Cannabis sativa subsp. Sativa L.) in njena mikrobiološka kakovost
Mentorji: Marko Jeran, izr. prof. dr. Karmen Godič Torkar, dr. Roman Štukelj

Jerneja Marko
II. gimnazija Maribor
Vpliv časa maceracije na vsebnost fenolnih spojin v vinu sorte sauvignon in modra frankinja
Mentorica: Anita Mustač

Aleš Poljanšek
Gimnazija Ledina
Zelena ekstrakcija čebulnih listov za podaljševanje obstojnosti oljčnega olja
Mentorji: dr. Mihaela Skrt, dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, mag. Nika Cebin

Aleksandra Vujanović
II. gimnazija Maribor
Uporaba nanodelcev cinkovega oksida v gelskih strukturah
Mentorja: dr. Gregor Kravanja, Darja Kravanja

Mirjam Ogrinc, Nuša Pangerc in Eva Šubic
Gimnazija Novo mesto
PCB ostaja, zavedanje pohaja - zavedanje pomembnosti ekoloških nesreč
Mentorji: Janja Pust, Dušan Harlander, Damjan Jan Pavlica

Ema Grmek
Gimnazija Kranj
Vloga etanola in klorovodikove kisline pri ekstrakciji antocianov
Mentorica: Petra Flajnik

Niko Mlinarič, Klar Daniel Opraus in Brina Poropat
II. gimnazija Maribor
Določanje skupnih estrogenov v površinskih vodah in odpadnih vodah čistilnih naprav vzhodne in severovzhodne Slovenije 
Mentorica: Zdenka Keuc

Goran Jocić
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Magnetni nanaodelci na osnovi liozina kot potencialni dostavni sistem amoksicilina
Mentorici: Mateja Godec, dr. Olivija Plohl

Brina Godec in Timotej Pukšič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Oralno dovajanje inzulina - mit ali upanje za diabetike?
Mentorice: Mateja Godec, dr. Milica Pantić, dr. Gabrijela Horvat

Klara Žos
Biotehniški center Naklo
Obdelava mlekarskih odpadnih vod z algami
Mentor: Borut Lazar

Katja Pehlić in Kaja Vončina
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Genotipizacija gena za prionski protein pri ovcah
Mentorici: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano, Lidija Gnidovec

Helena Godina in Barbara Simonič
II. gimnazija Maribor
Vsebnost težkih kovin v zemlji in rastlinah na poplavnem območju Drave v okolici Dupleka
Mentorici: Katja Holnthaner Zorec, Pija Rep

Metka Rus
Gimnazija Kranj
A spectrophotometric investigation into the effect of polarity of solvents on photo-degradation of avobenzone
Mentorica: Petra Flajnik, prof. dr. Iztok Turel, Jerneja Kladnik

Karmen Rehar in Tinkara Rupnik
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Vpliv rožmarina na krompir in patogene mikroorganizme
Mentorja: dr. Metod Kovačič, Lidija Gnidovec

Krkino priznanje za srednješolsko raziskovalno nalogo

Jernej Nezman
I. gimnazija Maribor
Vpliv naravnih pripravkov na škodljive glive na semenih žita
Mentorica: dr. Valerija Tkalec

Lana Kocuvan in Melanie Tavčar
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Analiza težkih kovin v kupljeni zemlji
Mentorici: Mateja Godec, dr. Barbara Petovar

Nika Drinovec, Maruša Godler in Lara Ropič Bizjak
Biotehniški center Naklo
Konkurenčnost probiotičnih sevov rodu Bacillus na patogeno črevesno bakterijo Escherichia coli
Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

Kris Flajs in Luka Skeledžija
Gimnazija Vič
Spletna platforma za merjenje hrupa s pomočjo ‘naredi sam’ merilnih orodij
Mentorja: Alenka Mozer, dr. David Kocman

Brina Manfreda Golob in Teja Okorn
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Pektinske mikrosfere inkapsuliranega eteričnega olja citrusov
Mentorja: Darja Rizmal, Miha Slapničar

Špela Popovič
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Analiza kakovosti medu
Mentorica: Irena Drofenik

Iva Baša, Manca Luštek in Teja Zajc
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
Mikroplastika v oblačilih
Mentorja: Goran Pešić, dr. Kostja Makarovič

Katarina Perc in Neja Rečnik
Biotehniška srednja šola Maribor
Uporaba naravnih kokcidiostatikov v reji perutnine
Mentor: Uroš Mikolič

Lan Patrick Pal in Eva Pešti
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Vsebnost polifenolov v napitku kombuče in nihanje teh vrednosti ob različnih postopkih fermentacije
Mentorica: mag. Nina Žuman

Lana Bajec in Laura Žajdela
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Tehniška gimnazija
Določanje ploidnosti in raznolikosti čistih linij zelja
Mentorja: Rok Demič, dr. Katarina Rudolf Pilih

Julia Wegener
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Izražanje težkih verig miozina v inspiratornih mišicah človeka
Mentorja: prof. dr. Erika Cvetko, Nejc Umek

Luka Špec
Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto
Določanje vsebnosti železa v železovi rudi
Mentorica: Mojca Višček

Ana Breznik
II. gimnazija Maribor
QSPR ali kvantitativna analiza razmerja med strukturo in lastnostmi izbranih organskih molekul
Mentorici: prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, Zdenka Keuc

Vital Škof, Adis Škrijelj in Luka Žgajnar
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Ko-kultura bakterij in enocelične alge Chlorella vulgaris za povečanje produktivnosti biomase
Mentorici: dr. Franja Prosenc, Tjaša Klemen

Luka Čiča in Vid Nemec
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Emisijski profili kemiluminiscence organskega hidrazida v protičnem mediju
Mentorja: Marko Jeran, dr. Mitja Drab

Lejla Denša in Mia Hozjan
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Nekaj skrivnosti nekaterih zdravilnih rastlin
Mentorici: Mateja Godec, dr. Darija Cör

Brina Godec
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Cepljenje - pravica ali izbira?
Mentor: mag. Jernej Jakelj

Zala Božanić in Jana Ušen
I. gimnazija v Celju
Preučevanje encima butirilholinesteraze v vzorcu človeškega seruma
Mentorja: mag. Mojca Alif, dr. Jurij Stojan

Karolina Mulec in Anika Sedmak
Šolski center Postojna
Vpliv dodatka kvasovk in hranilnih snovi na potek alkoholne fermentacije in senzorično kakovost jabolčnega vina
Mentorice: Magdalena Klasinc, dr. Zala Zorenč, prof. dr. Tatjana Košmerl

Anja Mihalič in Nika Petrovčič
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Razgrajevanje plastike s pomočjo gliv
Mentorice: Tjaša Klemen, dr. Matejka Podlogar, Anja Černoša

Kaja Žučko
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Ali je voda v Drtijščici onesnažena?
Mentorja: Helena Kregar, Rajko Slapnik

Andraž Levstek
Gimnazija Jožeta Plečnika
Klasifikacija glasovnih parametrov kot diagnoza za Parkinsonovo bolezen
Mentorja: mag. Darja Silan, Aljoša Vodopija

Nuša Jurkovič
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Ocena kakovosti potoka Kostanjevica
Mentorici: dr. Marija Meznarič, Tatjana Gregorc

Urban Malavašič in Marin Gazvoda de Reggi
Gimnazija Novo mesto
Utišanje gena FUBP3 v humanih celicah z metodo CRISPR/Cas9
Mentorici: doc. dr. Nika Lovšin, mag. Branka Klemenčič

Nina Knoll, Maša Mesojedec in Ajda Turk
Gimnazija Novo mesto
Vitamin D – skrivno orožje zoper Covid-19?
Mentorja: Janja Pust, Darko Siuka

Neža Peternel
Gimnazija Kranj
Učinki kofeina na reakcijski čas pri človeku
Mentorica: dr. Petra Košir

Zahvale mentorjem

Zahvale mentorjem za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu

Mojca Drofenik Čerček
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Mag. Nina Žuman
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Petra Flajnik
Gimnazija Kranj

 

Zbornik

Krkine nagrade 2020

Zbornik je na voljo v PDF obliki

Foto in video